Kleendesk online managementtool

Het naleven van normen als HACCP, BRC en IFS vraagt om zorgvuldige documentatie en registratie van de reinigings- en desinfecteringsprocessen. Kleentec werkt hiervoor met Kleendesk: een online documentatie- en registratiesysteem dat snel en eenvoudig toegang geeft tot alle nodige documenten en verplichtingen.

Het logboek

Hierin kunnen zowel de klant als Kleentec dagelijks notities plaatsen over de reiniging en aanverwante onderwerpen. Het logboek wordt continu door ons gecheckt. Dit zorgt er tevens voor dat we kort op het werkproces zitten en direct reageren als zich eventuele problemen voordoen.

Visuele checklisten

Visuele controlelijst die dagelijks door zowel de klant als door Kleentec wordt ingevuld.

Bacteriologische controles

Deze lijsten worden ingevuld met frequenties en data conform de HACCP-procedures.

Digitale databank

Hierin wordt alle belangrijke informatie opgeslagen, zoals handboeken, veiligheidsinformatiebladen, werkinstructies, plattegronden en dergelijke.

Daarnaast is het mogelijk om bij het logboek en bij de visuele checklisten foto’s te uploaden ter verduidelijking.

Tevens kan men met Kleendesk analyses doen van het logboek, visuele checklisten en technische mankementen. Deze analyse rapporten kunnen op verschillende wijzen worden weergegeven afhankelijk van het gewenste rapport. Door deze analyses kunnen er structurele fouten worden opgespoord en verholpen, zodat de kwaliteit van de schoonmaak naar een hoge level getild kan worden.