Respect voor mens, milieu en maatschappij


Kleentec schrijft de MVO-principes hoog in haar vaandel. We houden zoveel mogelijk rekening met de betekenis van onze acties voor people, planet & profit.

Mens

We zijn een mensenbedrijf: onze medewerkers zijn ons belangrijkste kapitaal. We doen er alles aan om het vakmanschap, het welzijn en het welbevinden van onze medewerkers te bevorderen. Hierbij streven we naar een personeelbestand dat een afspiegeling is van de maatschappij. Zo besteden we bijvoorbeeld veel aandacht aan de opleidingen van mensen van buitenlandse afkomst. Zij krijgen een volwaardige MBO-training en ontvangen hiervoor bij goed gevolg ook een diploma. We hebben veel aandacht voor duurzame inzetbaarheid: voor veilig werken, gezond leven en je ontwikkelen met het oog op je toekomst.

Milieu

Veruit de grootste milieu-impact van Kleentec heeft betrekking op het gebruik van schoonmaakmiddelen en -materialen, energie en water. We kiezen kritisch en consequent voor de meest milieuvriendelijke oplossingen en monitoren de milieu-impact van onze activiteiten op verschillende manieren. Zo brengen we onder meer onze CO2 footprint, ons materiaalverbruik en onze afvalstromen in kaart. Naast onze eigen verantwoordelijkheid stimuleren we ook anderen in de keten om verantwoord te ondernemen. Samen bereiken we immers méér.

Winst

Een gezond bedrijfsresultaat is nodig om te kunnen blijven investeren, continuïteit te waarborgen, werkgelegenheid te garanderen. Maar gezonde winst betekent voor ons ook dat we bijdragen aan de welvaart van de samenleving en het geluk van mensen.